POZOR! Nové stránky ZŠ Lenešice najdete na nové adrese www.zslenesice.cz

Zdravá škola Prevence Etika Šablony

Školní družina ZŠ Lenešice

- Má dvě oddělení s celkovou kapacitou 50 žáků.
- 1. oddělení - Miluše Špeciánová
- 2. oddělení - Vladimíra Fiřtová

Provozní doba

- V pracovní dny:
ráno 6,00 - 7,40
odpoledne 11,40 - 15,30

Přihlášení a odhlášení dětí

- Provedou rodiče nebo jejich právoplatní zástupci písemně, po přihlášení je docházka povinná.
- Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

Platba probíhá

- Příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD je 100 Kč/měsíc
- Úplata je splatná předem, platí se měsíčně do 5. dne v měsíci. Lze zaplatit i souhrnný poplatek na celé pololetí. - Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny, klubu o tom uvědomí ředitele školy, žák ztrácí nárok na zařazení do školní družiny, klubu.

Pravidla

- Žák se v družině řídí pokyny vychovatelky, neužívá hrubé a sprosté výrazy a dodržuje pravidla společenského chování a bezpečnosti v souladu se školním řádem.
- Do družiny nenosí větší peněžní obnosy a cennosti, pokud je má, může je dát do opatrování vychovatelce, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození.
- Žák odchází domů ve stanovenou hodinu, případně s doprovodem, který je uveden na zápisním lístku.
- Provoz končí v 15:30 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, požádá o pomoc Policii ČR
- Žák může být ve školní družině potrestán za závažné provinění až vyloučením ze šk. družiny, ale za svědomité plnění řádu a vzorné chování může získat odměnu nebo pochvalu.
- Při porušení povinností stanovených školním řádem následuje tento postup:

-- 1. závažné porušení - oznamuje vychovatelka ŠD zákonným zástupcům žáka prostřednictvím žákovské knížky (notýsku).
-- 2. závažné porušení - řeší vychovatelka ŠD s třídní učitelkou a zákonným zástupcem žáka - pohovorem
-- 3. závažné porušení - ředitelka vyloučí žáka ze školní družiny

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vypis.php:8 Stack trace: #0 /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/infoklub.php(57): include() #1 {main} thrown in /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vypis.php on line 8