POZOR! Nové stránky ZŠ Lenešice najdete na nové adrese www.zslenesice.cz

Zdravá škola Prevence Etika Šablony

KOUČ - Kouzlo osobnosti učitele

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo pro rok 2013 Rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 do kterého se zapojila i ZŠ Lenešice projektem:

KOUČ - kouzlo osobnosti učitele.

Etika je hodnota, kterou by si měl každý žák odnést v sobě ze základní školy. Menší školy mají větší prostor jak toho docílit - svým "rodinným" prostředí, tj. vzájemným vztahem učitele a žáka, zapojením rodiny do života školy. Při vytváření vztahů je nejdůležitějším faktorem osobnost učitele, proto chceme projektem podpořit zvýšení kvality vzdělání učitele v oblasti etické výchovy, působením učitele ovlivňovat klima ve škole a vybavit tak žáka potřebnými hodnotami pro život.

Výsledkem projektu bude:

- účast na 5x4hodinovém kurzu pro sborovnu:
* Emoce a škola
* Motivace žáků
* Spolupráce pedagoga s rodiči
* Práce s odměnami a tresty ve škole
* Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
- účast na 40 hod kurzu DVPP pro 3 jednotlivce
- výtvarná soutěž spojená s výstavou prací souvisejících se zaváděním etické výchovy do vyučování
- nástěnky v budovách školy, (vitríny na budovách školy) o výsledcích, o připravovaných akcích, atd.
- akce školy související se zaváděním etické výchovy do vyučování
- vzdělávací aktivity pro děti a žáky - besedy, přednášky, prožitkové učení
- jednodenní poznávací exkurze (vycházky) pro žáky a učitele, volnočasové aktivity
- výstupy školních projektových dnů
- výstupy z dílčích projektů ve třídách (mezi třídami)
- vznik, využití metodických a výukových materiálů
- fotodokumentace z projektových aktivit
- CD nosiče s informacemi a výstupy z projektu
- propagace - regionální noviny - školní web
- zkvalitnění výuky a podpora klíčových kompetencí téměř ve všech vzdělávacích oblastech ŠVP

Mgr. Jana Ledvinová

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vypis.php:8 Stack trace: #0 /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/etika.php(97): include() #1 {main} thrown in /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vypis.php on line 8